Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski

Członkowie:

Dr n. med. Szymon Pietrzak

Dr n. med. Ryszard Tomaszewski