Program

Piątek, 5 marca 2021 roku

11:00–11:15

Otwarcie obrad. Powitanie

11:15–11:45

Wykład wstępny: Intramedullary nailing in limb lengthening: experimental data and results of multi-center prospective clinical study

Prof. Dmitry Popkov (Rosja)

11:45–12:30

Sesja I | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 1

Moderatorzy: Paweł Koczewski, Sławomir Snela

11:45–11:52

Oznaczanie aktywności wybranych markerów kościotworzenia i angiogenezy
w procesie leczenia nierówności kości długich u dzieci przy pomocy osteogenezy dystrakcyjnej z zastosowaniem aparatu Smart Correction

Łukasz Matuszewski, Ciszewski Andrzej, Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Grzegorz Kandzierski (Lublin)

11:52–11:59

Rekonstrukcja stawu biodrowego (SUPERhip)
i kolanowego (SUPERknee) w nowej strategii leczenia wrodzonych wad ubytkowych kończyn dolnych

Milud Shadi, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Tomasz Kotwicki (Poznań)

11:59–12:06

Wewnątrz- i zewnątrzstawowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych (operacja super – kolano) jako zabieg przygotowawczy przed wydłużaniem uda u chorych z wrodzonym niedorozwojem kości udowej

Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)

12:06–12:13

Wydłużanie kości udowej przy użyciu modułowego systemu szynowego MRS we wrodzonym niedorozwoju kości udowej. Problemy, przeszkody i powikłania

Milud Shadi, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Tomasz Kotwicki (Poznań)

12:13–12:30

Dyskusja

12:30–13:15

Sesja II | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 2

Moderatorzy: Barbara Jasiewicz, Marek Jóźwiak

12:30–12:37

Wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne we wrodzonym niedorozwoju kości piszczelowej

Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)

12:37–12:44

Rekonstrukcja stopy i stawu skokowego u pacjentów z całkowitą aplazją strzałki z zastosowaniem metody SUPERankle

Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)

12:44–12:51

Wyniki leczenia wrodzonego stawu rzekomego piszczeli

Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)

12:51–12:58

Wydłużanie kończyn dolnych u chorych z achondroplazją – specyfika, przebieg i wyniki leczenia

Tomasz Parol, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)

12:58–13:15

Dyskusja

13:15–13:25

Przerwa

13:25–14:35

Sesja III | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 3

Moderatorzy: Jarosław Czubak, Milud Shadi

13:25–13:32

Wstępne wyniki leczenia wydłużenia kości udowej z użyciem elektromagnetycznego gwoździa śródszpikowego u 5 pacjentów

Ryszard Tomaszewski, Łukasz Wiktor, Jacek Kler, Karol Pethe, Artur Gap (Katowice)

13:32–13:39

Wczesne wyniki leczenia operacyjnego wyrównania długości kończyn dolnych z zastosowaniem gwoździ śródszpikowego rozsuwanego magnetycznie

Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)

13:39–13:46

Wydłużanie kości udowej z użyciem śródszpikowego gwoździa magnetycznego Precise® – doniesienie wstępne

Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)

13:46–13:53

Osteotomia miednicy sposobem Degi: wskazania, wyniki i powikłania

Magdalena Kwiatkowska, Anna Kawalec, Kamila Kowalik, Jarosław Czubak (Otwock)

13:53–14:00

Czy operacyjne leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego poprzedzające wykonanie osteotomii okołopanewkowej sposobem Ganza ma wpływ na ostateczny wynik leczenia?

Magdalena Kwiatkowska, Kamil Kołodziejczyk, Jarosław Czubak (Otwock)

14:00–14:20

Wykład na zaproszenie: Leczenie rekonstrukcyjne wad wrodzonych kciuka

Leszek Kaczmarek (Poznań)

14:20–14:35

Dyskusja

14:35–14:50

Przerwa

14:50–16:15

Sesja IV | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 1

Moderatorzy: Łukasz Matuszewski, Waldemar Przybysz

14:50–15:20

Wykład wprowadzający: 3 T elbow trauma in children: Traps, Tips and Tricks

Prof. Pierre Journeau (Francja)

15:20–15:27

Wyniki leczenia przemieszczonych złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci otwartą repozycją i stabilizacją wewnętrzną

Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Joanna Gradek, Aleksander Psuja, Marcin Waśko, Tomasz Rawo, Andrzej Czop (Warszawa)

15:27–15:34

Złamania kłykciowe boczne kości ramiennej
u dzieci

Piotr Janiak, Michał Lenkiewicz, Jarosław Czubak (Otwock)

15:34–15:41

Złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej vs. złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej towarzyszące zwichnięciu stawu łokciowego

Paulina Witczak-Znamierowska, Marcin Maszke, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder, Błażej Pruszczyński, Radosław Lebiedziński (Łódź)

15:41–15:48

Drukowany przymiar 3D do osteotomii kości ramiennej – założenia biomechaniczne

Ryszard Tomaszewski, Artur Gap, Michał Mierzwa (Katowice)

15:48–15:55

Wyniki leczenia operacyjnego złamania szyjki kości promieniowej u dzieci metodą Metaizeau

Maciej Małolepszy, Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Łukasz Lipiński, Marek Synder, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)

15:55–16:15

Dyskusja

16:15–17:00

Sesja V | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 2

Moderatorzy: Andrzej Grzegorzewski, Ryszard Tomaszewski

16:15–16:22

Wskazania do rewizji dołu łokciowego z powodu urazu tętnicy ramiennej współistniejącego ze złamaniem nadkłykciowym kości ramiennej u dzieci

Łukasz Matuszewski, Michał Wilczyński, Szymon Stec (Lublin)

16:22–16:29

Złamania Monteggii u dzieci – analiza materiału klinicznego

Dorota Hanf-Osetek, Paweł Bilski, Michał Czerwiec, Sławomir Snela (Rzeszów)

16:29–16:36

Zastarzałe zwichnięcie głowy kości promieniowej u dzieci – możliwości leczenia operacyjnego z użyciem stabilizatora zewnętrznego

Ryszard Bielak, Bogusław Rydzak (Rzeszów)

16:36–16:43

Leczenie zastarzałego zwichnięcia głowy kości promieniowej za pomocą osteotomii kości łokciowej

Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Maciej Małolepszy, Marek Synder, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)

16:43–17.00

Dyskusja

17:00–17:10

Przerwa

17:10–17:30

Wykład na zaproszenie: Leczenie rekonstrukcyjne złośliwych nowotworów kości ramiennej

Bartosz Pachuta, Anna Raciborska (Warszawa)

17:30–18:25

Sesja VI | Tematy wolne – Część 1

Moderatorzy: Tomasz Kotwicki, Michał Latalski

17:30–17:37

Ocena leczenia wczesnych deformacji kręgosłupa (EOS, early onset scoliosis) z wykorzystaniem prętów rozsuwanych magnetycznie

Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)

17:37–17:44

Przedstawienie przypadków złamania kręgosłupa poniżej zakresu spondylodezy wykonanej z powodu skoliozy idiopatycznej

Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)

17:44–17:51

Ocena bezpieczeństwa i efektywności wykonania laminektomii lędźwiowej u chorych z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni po przebytej operacji spondylodezy tylnej z pełnym zrostem tylnej kolumny kręgosłupa celem podania dokanałowo Nusinersenu

Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Jakub Adamczyk, Barbara Jasiewicz (Zakopane)

17:51–17:58

Odległe wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u pacjentów z kifozą w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej

Sławomir Duda, Tomasz Potaczek, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)

17:58–18:05

Porównanie odległych wyników leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej piersiowej z użyciem implantu ApiFix i tradycyjnej spondylodezy tylnej

Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)

18:05–18:25

Dyskusja

18:25–19:10

Sesja VII | Tematy wolne – Część 2

Moderatorzy: Andrzej Sionek, Tomasz Parol

18:25–18:32

Ocena wyników leczenia nawrotowego zwichnięcia rzepki rekonstrukcją mpfl ze ścięgna m. smukłego u młodocianych pacjentów z minimum dwuletnim okresem obserwacji – badanie prospektywne

Krzysztof Małecki, Jacek Beczkowski, Wojciech Stelmach, Paweł Flont, Kryspin Niedzielski (Łódź)

18:32–18:39

Naprawa uszkodzeń łąkotki w strefie awaskularnej z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych i chondrocytów płytki wzrostowej na modelu świńskim

Ryszard Tomaszewski, Artur Gap, Łukasz Wiktor (Katowice)

18:39–18:46

CRMO/SAPHO: prezentacja serii przypadków

Marta Byrdy-Daca, Piotr Palczewski, Hanna Kocoń, Jan Świątkowski (Warszawa, Otwock)

18:46–18:53

Leczenie stopy końsko-szpotawej typu kompleks

Błażej Pruszczyński, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder (Łódź)

18:53–19:10

Dyskusja

19:10–19:50

Sesja VIII | Tematy wolne – Część 3

Moderatorzy: Błażej Pruszczyński, Szymon Pietrzak

19:10–19:17

Trudności w stosowaniu metody blokowania chrząstek wzrostowych u pacjentów leczonych
z powodu zaburzeń osi i długości kończyn dolnych

Damian Pietrzyk, Paweł Jakubowski, Marek Okoński, Jacek Karski, Łukasz Matuszewski, Grzegorz Kandzierski (Lublin)

19:17–19:24

Korekcja zaburzeń osi stawu kolanowego z użyciem płytek ósemkowych – wskazania, przebieg leczenia, wyniki

Bartosz Bąbik, Michał Ignarski, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)

19:24–19:31

Płytki ósemkowe jako narzędzie do symetrycznego blokowania chrząstek nasadowych w leczeniu nierówności kończyn

Konrad Grochowski, Jan Szneider, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)

19:31–19:38

Ocena kliniczna oraz radiologiczna wyników leczenia operacyjnego złamań przynasady bliższej kości promieniowej u dzieci i dorastających sposobem lewarowania przezskórnego ze stabilizacją drutem Kirschnera

Norbert Guzikiewicz, Kryspin Ryszard Niedzielski (Łódź)

19:38–19:50

Dyskusja

19:50–20:00

Zakończenie obrad

 

Program w PDF