Program

11:30-11:45 Otwarcie obrad. Powitanie
11:45-12:15 Wykład wstępny – Intramedullary nailing in limb lengthening: experimental data and clinical application. Results of multi-centric prospective study Prof. Dmitry Popkov (Rosja)
12:15-13:00 Sesja I | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 1
12:15-12:22 Oznaczanie aktywności wybranych markerów kościotworzenia i angiogenezy
w procesie leczenia nierówności kości długich u dzieci przy pomocy osteogenezy dystrakcyjnej z zastosowaniem aparatu Smart Correction
Łukasz Matuszewski, Ciszewski Andrzej, Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
12:22-12:29 Rekonstrukcja stawu biodrowego (SUPERhip)
i kolanowego (SUPERknee) w nowej strategii leczenia wrodzonych wad ubytkowych kończyn dolnych
Milud Shadi, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Tomasz Kotwicki (Poznań)
12:29-12:36 Wewnątrz- i zewnątrzstawowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych (operacja super – kolano) jako zabieg przygotowawczy przed wydłużaniem uda u chorych z wrodzonym niedorozwojem kości udowej Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)
12:43-13:00 Wydłużanie kości udowej przy użyciu modułowego systemu szynowego MRS we wrodzonym niedorozwoju kości udowej. Problemy, przeszkody i powikłania Milud Shadi, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Tomasz Kotwicki (Poznań)
12:43-13:00 Dyskusja
13:00-13:45 Sesja II | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 2
13:00-13:07 Wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne we wrodzonym niedorozwoju kości piszczelowej Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
13:07-13:14 Rekonstrukcja stopy i stawu skokowego
u pacjentów z całkowitą aplazją strzałki
z zastosowaniem metody SUPERankle
Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
13:14-13:21 Wyniki leczenia wrodzonego stawu rzekomego piszczeli Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
13:21-13:28 Wydłużanie kończyn dolnych u chorych
z achondroplazją – specyfika, przebieg
i wyniki leczenia
Tomasz Parol, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)
13:28-13:45 Dyskusja
13:45-14:00 Przerwa
14:00-14:35 Sesja III | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 3
14:00-14:07 Wstępne wyniki leczenia wydłużenia kości udowej z użyciem elektromagnetycznego gwoździa śródszpikowego u 5 pacjentów Ryszard Tomaszewski, Łukasz Wiktor, Jacek Kler, Karol Pethe, Artur Gap (Katowice)
14:07-14:14 Wczesne wyniki leczenia operacyjnego wyrównania długości kończyn dolnych
z zastosowaniem gwoździ śródszpikowego rozsuwanego magnetycznie
Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
14:14-14:21 Wydłużanie kości udowej z użyciem śródszpikowego gwoździa magnetycznego Precise® – doniesienie wstępne Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)
14:21-14:35 Dyskusja
14:35-15:30 Sesja IV | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 4
14:35-14:55 Wykład wprowadzający – Leczenie rekonstrukcyjne wad wrodzonych kciuka Leszek Kaczmarek (Poznań)
14:55-15:02 Wady wrodzone kończyn górnych w korelacji
z zespołami wad wrodzonych w materiale własnym
Agnieszka Łabuć, Tomasz Mazurek (Gdańsk)
15:02-15:09 Osteotomia miednicy sposobem Degi: wskazania, wyniki i powikłania Magdalena Kwiatkowska, Anna Kawalec, Kamila Kowalik, Jarosław Czubak (Otwock)
15:09-15:16 Czy operacyjne leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego poprzedzające wykonanie osteotomii okołopanewkowej sposobem Ganza ma wpływ na ostateczny wynik leczenia? Magdalena Kwiatkowska, Kamil Kołodziejczyk, Jarosław Czubak (Otwock)
15:16-15:30 Dyskusja
15:30-15:50 Przerwa
15:50-17:15 Sesja V | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 1
15:50-16:20 Wykład wprowadzający – 3 T elbow trauma in children: Traps, Tips and Tricks Prof. Pierre Journeau (Francja)
16:20-16:27 Wyniki leczenia przemieszczonych złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci otwartą repozycją i stabilizacją wewnętrzną Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Joanna Gradek, Aleksander Psuja, Marcin Waśko, Tomasz Rawo, Andrzej Czop (Warszawa)
16:27-16:34 Złamania kłykciowe boczne kości ramiennej
u dzieci
Piotr Janiak, Michał Lenkiewicz, Jarosław Czubak (Otwock)
16:34-16:41 Złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej vs. złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej towarzyszące zwichnięciu stawu łokciowego Paulina Witczak-Znamierowska, Marcin Maszke, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder, Błażej Pruszczyński, Radosław Lebiedziński (Łódź)
16:41-16:48 Wyniki leczenia operacyjnego złamania kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci Maciej Małolepszy, Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Łukasz Lipiński, Marek Marciniak, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)
16:48-16:55 Drukowany przymiar 3D do osteotomii kości ramiennej – założenia biomechaniczne Ryszard Tomaszewski, Artur Gap, Michał Mierzwa (Katowice)
16:55-17:15 Dyskusja
17:15-18:00 Sesja VI | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 2
17:15-17:22 Ocena kliniczna oraz radiologiczna wyników leczenia operacyjnego złamań przynasady bliższej kości promieniowej u dzieci
i dorastających sposobem lewarowania przezskórnego ze stabilizacją drutem Kirschnera
Norbert Guzikiewicz, Kryspin Ryszard Niedzielski (Łódź)
17:22-17:29 Wyniki leczenia operacyjnego złamania szyjki kości promieniowej u dzieci metodą Metaizeau Maciej Małolepszy, Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Łukasz Lipiński, Marek Synder, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)
17:29-17:36 Wyniki radiologiczne leczenia złamań szyjki kości promieniowej z zastosowaniem stabilizacji sposobem Metaizeau Aleksander Psuja, Joanna Gradek, Tomasz Rawo, Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Marcin Waśko (Warszawa)
17:36-17:43 Wskazania do rewizji dołu łokciowego
z powodu urazu tętnicy ramiennej współistniejącego ze złamaniem nadkłykciowym kości ramiennej u dzieci
Łukasz Matuszewski, Michał Wilczyński, Szymon Stec (Lublin)
17:43-18:00 Dyskusja
18:00-18:15 Przerwa
18:15-19:00 Sesja VII | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 3
18:15-18:22 Wyniki leczenia złamań di Monteggia
z zastosowaniem repozycji i stabilizacji złamania kości łokciowej elastycznym prętem śródszpikowym
Joanna Gradek, Aleksander Psuja, Tomasz Rawo, Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Marcin Waśko (Warszawa)
18:22-18:29 Złamania Monteggii u dzieci – analiza materiału klinicznego Dorota Hanf-Osetek, Paweł Bilski, Michał Czerwiec, Sławomir Snela (Rzeszów)
18:29-18:36 Zastarzałe zwichnięcie głowy kości promieniowej u dzieci – możliwości leczenia operacyjnego z użyciem stabilizatora zewnętrznego Ryszard Bielak, Bogusław Rydzak (Rzeszów)
18:36-18:43 Leczenie zastarzałego zwichnięcia głowy kości promieniowej za pomocą osteotomii kości łokciowej Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Maciej Małolepszy, Marek Synder, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)
18:43-19:00 Dyskusja
09:00-09:20 Wykład na zaproszenie: Leczenie rekonstrukcyjne złośliwych nowotworów kości ramiennej Bartosz Pachuta, Anna Raciborska (Warszawa)
09:20-10:15 Sesja VIII | Tematy wolne – Część 1
09:20-09:27 Leczenie stopy końsko-szpotawej typu kompleks Błażej Pruszczyński, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder (Łódź)
09:27-09:34 Rola osteotomii scarf-Akin w leczeniu młodzieńczego palucha koślawego Bartosz Kruk, Maciej Kołban, Aleksander Szwed, Adam Kamiński, Piotr Modliborski, Tomasz Siek (Szczecin)
09:34-09:41 Pierwszorazowe zwichnięcie stawu ramiennego
u pacjentów pediatrycznych – rozpoznanie
i postępowanie
Piotr Modliborski, Bartosz Kruk, Aleksander Szwed, Maciej Kołban (Szczecin)
09:41-09:48 Ocena wyników leczenia nawrotowego zwichnięcia rzepki rekonstrukcją mpfl ze ścięgna m. smukłego
u młodocianych pacjentów z minimum dwuletnim okresem obserwacji – badanie prospektywne
Krzysztof Małecki, Jacek Beczkowski, Wojciech Stelmach, Paweł Flont, Kryspin Niedzielski (Łódź)
09:48-09:55 Naprawa uszkodzeń łąkotki w strefie awaskularnej
z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych i chondrocytów płytki wzrostowej na modelu świńskim
Ryszard Tomaszewski, Artur Gap, Łukasz Wiktor (Katowice)
09:55-10:15 Dyskusja
10:15-11:10 Sesja IX | Tematy wolne – Część 2
10:15-10:22 Ocena leczenia wczesnych deformacji kręgosłupa (EOS, early onset scoliosis) z wykorzystaniem prętów rozsuwanych magnetycznie Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
10:22-10:29 Przedstawienie przypadków złamania kręgosłupa poniżej zakresu spondylodezy wykonanej z powodu skoliozy idiopatycznej Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
10:29-10:36 Ocena bezpieczeństwa i efektywności wykonania laminektomii lędźwiowej u chorych z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni po przebytej operacji spondylodezy tylnej z pełnym zrostem tylnej kolumny kręgosłupa celem podania dokanałowo Nusinersenu Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Jakub Adamczyk, Barbara Jasiewicz (Zakopane)
10:36-10:43 Odległe wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u pacjentów z kifozą w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej Sławomir Duda, Tomasz Potaczek, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
10:43-11:00 Porównanie odległych wyników leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej piersiowej
z użyciem implantu ApiFix i tradycyjnej spondylodezy tylnej
Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
11:00-11:10 Dyskusja
11:10-11:55 Sesja X | Tematy wolne – Część 3
11:10-11:17 CRMO/SAPHO: prezentacja serii przypadków Marta Byrdy-Daca, Piotr Palczewski, Hanna Kocoń, Jan Świątkowski (Warszawa, Otwock)
11:17-11:24 Trudności w stosowaniu metody blokowania chrząstek wzrostowych u pacjentów leczonych
z powodu zaburzeń osi i długości kończyn dolnych
Damian Pietrzyk, Paweł Jakubowski, Marek Okoński, Jacek Karski, Łukasz Matuszewski, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
11:24-11:31 Korekcja zaburzeń osi stawu kolanowego z użyciem płytek ósemkowych – wskazania, przebieg leczenia, wyniki Bartosz Bąbik, Michał Ignarski, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)
11:31-11:38 Płytki ósemkowe jako narzędzie do symetrycznego blokowania chrząstek nasadowych w leczeniu nierówności kończyn Konrad Grochowski, Jan Szneider, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)
11:38-11:55 Dyskusja
11:55-12:10 Zakończenie obrad