Program

13:00-17:00 Rejestracja uczestników
16:00-18:00 Warsztaty z zakładania stabilizatorów zewnętrznych (rama przestrzenna Taylora – TSF oraz stabilizator monolateralny MRS)
18:00-19:00 Zebranie Zarządu Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
09:00-09:15 Otwarcie obrad. Powitanie zaproszonych gości
09:15-09:45 Wykład wstępny – Intramedullary nailing in limb lengthening: experimental data and clinical application. Results of multi-centric prospective study Prof. Dmitry Popkov (Rosja)
09:45-10:30 Sesja I | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 1
09:45-09:55 Oznaczanie aktywności wybranych markerów kościotworzenia i angiogenezy
w procesie leczenia nierówności kości długich u dzieci przy pomocy osteogenezy dystrakcyjnej z zastosowaniem aparatu Smart Correction
Łukasz Matuszewski, Ciszewski Andrzej, Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
09:55-10:05 Rekonstrukcja stawu biodrowego (SUPERhip)
i kolanowego (SUPERknee) w nowej strategii leczenia wrodzonych wad ubytkowych kończyn dolnych
Milud Shadi, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Tomasz Kotwicki (Poznań)
10:05-10:15 Wewnątrz- i zewnątrzstawowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych (operacja super – kolano) jako zabieg przygotowawczy przed wydłużaniem uda u chorych z wrodzonym niedorozwojem kości udowej Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)
10:15-10:25 Wydłużanie kości udowej przy użyciu modułowego systemu szynowego MRS we wrodzonym niedorozwoju kości udowej. Problemy, przeszkody i powikłania Milud Shadi, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Tomasz Kotwicki (Poznań)
10:25-10:30 Dyskusja
10:30-11:15 Sesja II | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 2
10:30-10:40 Wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne we wrodzonym niedorozwoju kości piszczelowej Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
10:40-10:50 Rekonstrukcja stopy i stawu skokowego
u pacjentów z całkowitą aplazją strzałki
z zastosowaniem metody SUPERankle
Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
10:50-11:00 Wyniki leczenia wrodzonego stawu rzekomego piszczeli Milud Shadi, Piotr Janusz, Tomasz Kotwicki (Poznań)
11:00-11:10 Wydłużanie kończyn dolnych u chorych
z achondroplazją – specyfika, przebieg
i wyniki leczenia
Tomasz Parol, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)
11:10-11:15 Dyskusja
11:15-11:35 Przerwa na kawę
11:35-12:05 Sesja III | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 3
11:35-11:45 Wstępne wyniki leczenia wydłużenia kości udowej z użyciem elektromagnetycznego gwoździa śródszpikowego u 5 pacjentów Ryszard Tomaszewski, Łukasz Wiktor, Jacek Kler, Karol Pethe, Artur Gap (Katowice)
11:45-11:55 Wczesne wyniki leczenia operacyjnego wyrównania długości kończyn dolnych
z zastosowaniem gwoździ śródszpikowego rozsuwanego magnetycznie
Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
11:55-12:05 Wydłużanie kości udowej z użyciem śródszpikowego gwoździa magnetycznego Precise® – doniesienie wstępne Szymon Pietrzak, Tomasz Parol, Jarosław Czubak (Otwock)
12:05-12:10 Dyskusja
12:10-13:05 Sesja IV | Leczenie rekonstrukcyjne kończyn – Część 4
12:10-12:30 Wykład wprowadzający – Leczenie rekonstrukcyjne wad wrodzonych kciuka Leszek Kaczmarek (Poznań)
12:30-12:40 Wady wrodzone kończyn górnych w korelacji
z zespołami wad wrodzonych w materiale własnym
Agnieszka Łabuć, Tomasz Mazurek (Gdańsk)
12:40-12:50 Osteotomia miednicy sposobem Degi: wskazania, wyniki i powikłania Magdalena Kwiatkowska, Anna Kawalec, Kamila Kowalik, Jarosław Czubak (Otwock)
12:50-13:00 Czy operacyjne leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego poprzedzające wykonanie osteotomii okołopanewkowej sposobem Ganza ma wpływ na ostateczny wynik leczenia? Magdalena Kwiatkowska, Kamil Kołodziejczyk, Jarosław Czubak (Otwock)
13:00-13:05 Dyskusja
13:05-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:30 Sesja V | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 1
14:00-14:30 Wykład wprowadzający – 3 T elbow trauma in children: Traps, Tips and Tricks Prof. Pierre Journeau (Francja)
14:30-14:40 Wyniki leczenia przemieszczonych złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci otwartą repozycją i stabilizacją wewnętrzną Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Joanna Gradek, Aleksander Psuja, Marcin Waśko, Tomasz Rawo, Andrzej Czop (Warszawa)
14:40-14:50 Złamania kłykciowe boczne kości ramiennej
u dzieci
Piotr Janiak, Michał Lenkiewicz, Jarosław Czubak (Otwock)
14:50-15:00 Złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej vs. złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej towarzyszące zwichnięciu stawu łokciowego Paulina Witczak-Znamierowska, Marcin Maszke, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder, Błażej Pruszczyński, Radosław Lebiedziński (Łódź)
15:00-15:10 Wyniki leczenia operacyjnego złamania kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci Maciej Małolepszy, Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Łukasz Lipiński, Marek Marciniak, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)
15:10-15:20 Drukowany przymiar 3D do osteotomii kości ramiennej – założenia biomechaniczne Ryszard Tomaszewski, Artur Gap, Michał Mierzwa (Katowice)
15:20-15:30 Dyskusja
15:30-16:15 Sesja VI | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 2
15:30-15:40 Ocena kliniczna oraz radiologiczna wyników leczenia operacyjnego złamań przynasady bliższej kości promieniowej u dzieci
i dorastających sposobem lewarowania przezskórnego ze stabilizacją drutem Kirschnera
Norbert Guzikiewicz, Kryspin Ryszard Niedzielski (Łódź)
15:40-15:50 Wyniki leczenia operacyjnego złamania szyjki kości promieniowej u dzieci metodą Metaizeau Maciej Małolepszy, Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Łukasz Lipiński, Marek Synder, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)
15:50-16:00 Wyniki radiologiczne leczenia złamań szyjki kości promieniowej z zastosowaniem stabilizacji sposobem Metaizeau Aleksander Psuja, Joanna Gradek, Tomasz Rawo, Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Marcin Waśko (Warszawa)
16:00-16:10 Wskazania do rewizji dołu łokciowego
z powodu urazu tętnicy ramiennej współistniejącego ze złamaniem nadkłykciowym kości ramiennej u dzieci
Łukasz Matuszewski, Michał Wilczyński, Szymon Stec (Lublin)
16:10-16:15 Dyskusja
16:15-16:35 Przerwa kawowa
16:35-17:20 Sesja VII | Obrażenia okolicy stawu łokciowego – Część 3
16:35-16:45 Wyniki leczenia złamań di Monteggia
z zastosowaniem repozycji i stabilizacji złamania kości łokciowej elastycznym prętem śródszpikowym
Joanna Gradek, Aleksander Psuja, Tomasz Rawo, Karol Gawelowicz, Jacek Kąpiński, Marcin Waśko (Warszawa)
16:45-16:55 Złamania Monteggii u dzieci – analiza materiału klinicznego Dorota Hanf-Osetek, Paweł Bilski, Michał Czerwiec, Sławomir Snela (Rzeszów)
16:55-17:05 Zastarzałe zwichnięcie głowy kości promieniowej u dzieci – możliwości leczenia operacyjnego z użyciem stabilizatora zewnętrznego Ryszard Bielak, Bogusław Rydzak (Rzeszów)
17:05-17:15 Leczenie zastarzałego zwichnięcia głowy kości promieniowej za pomocą osteotomii kości łokciowej Piotr Buchcic, Radosław Lebiedziński, Maciej Małolepszy, Marek Synder, Andrzej Grzegorzewski (Łódź)
17:15-17:20 Dyskusja
17:20-18:50 Walne Zebranie członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
20:00-22:00 Kolacja
09:00-09:20 Wykład na zaproszenie: Leczenie rekonstrukcyjne złośliwych nowotworów kości ramiennej Bartosz Pachuta, Anna Raciborska (Warszawa)
09:20-10:20 Sesja VIII | Tematy wolne – Część 1
09:20-09:30 Rola osteotomii scarf-Akin w leczeniu młodzieńczego palucha koślawego Bartosz Kruk, Maciej Kołban, Aleksander Szwed, Adam Kamiński, Piotr Modliborski, Tomasz Siek (Szczecin)
09:30-09:40 Pierwszorazowe zwichnięcie stawu ramiennego
u pacjentów pediatrycznych – rozpoznanie
i postępowanie
Piotr Modliborski, Bartosz Kruk, Aleksander Szwed, Maciej Kołban (Szczecin)
09:40-09:50 Ocena wyników leczenia nawrotowego zwichnięcia rzepki rekonstrukcją mpfl ze ścięgna m. smukłego
u młodocianych pacjentów z minimum dwuletnim okresem obserwacji – badanie prospektywne
Krzysztof Małecki, Jacek Beczkowski, Wojciech Stelmach, Paweł Flont, Kryspin Niedzielski (Łódź)
09:50-10:00 Naprawa uszkodzeń łąkotki w strefie awaskularnej
z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych i chondrocytów płytki wzrostowej na modelu świńskim
Ryszard Tomaszewski, Artur Gap, Łukasz Wiktor (Katowice)
10:00-10:10 CRMO/SAPHO: prezentacja serii przypadków Marta Byrdy-Daca, Piotr Palczewski, Hanna Kocoń, Jan Świątkowski (Warszawa, Otwock)
10:10-10:20 Dyskusja
10:20-11:20 Sesja IX | Tematy wolne – Część 2
10:20-10:30 Ocena leczenia wczesnych deformacji kręgosłupa (EOS, early onset scoliosis) z wykorzystaniem prętów rozsuwanych magnetycznie Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
10:30-10:40 Przedstawienie przypadków złamania kręgosłupa poniżej zakresu spondylodezy wykonanej z powodu skoliozy idiopatycznej Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
10:40-10:50 Ocena bezpieczeństwa i efektywności wykonania laminektomii lędźwiowej u chorych z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni po przebytej operacji spondylodezy tylnej z pełnym zrostem tylnej kolumny kręgosłupa celem podania dokanałowo Nusinersenu Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Jakub Adamczyk, Barbara Jasiewicz (Zakopane)
10:50-11:00 Odległe wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u pacjentów z kifozą w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej Sławomir Duda, Tomasz Potaczek, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
11:00-11:10 Porównanie odległych wyników leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej piersiowej
z użyciem implantu ApiFix i tradycyjnej spondylodezy tylnej
Tomasz Potaczek, Sławomir Duda, Barbara Jasiewicz, Jakub Adamczyk (Zakopane)
11:10-11:20 Dyskusja
11:20-11:40 Przerwa kawowa
11:40-12:30 Sesja X | Tematy wolne – Część 3
11:40-11:50 Trudności w stosowaniu metody blokowania chrząstek wzrostowych u pacjentów leczonych
z powodu zaburzeń osi i długości kończyn dolnych
Damian Pietrzyk, Paweł Jakubowski, Marek Okoński, Jacek Karski, Łukasz Matuszewski, Grzegorz Kandzierski (Lublin)
11:50-12:00 Korekcja zaburzeń osi stawu kolanowego z użyciem płytek ósemkowych – wskazania, przebieg leczenia, wyniki Bartosz Bąbik, Michał Ignarski, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)
12:00-12:10 Płytki ósemkowe jako narzędzie do symetrycznego blokowania chrząstek nasadowych w leczeniu nierówności kończyn Konrad Grochowski, Jan Szneider, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak (Otwock)
12:10-12:20 Leczenie stopy końsko-szpotawej typu kompleks Błażej Pruszczyński, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder (Łódź)
12:20-12:30 Dyskusja
12:30-12:40 Zakończenie obrad