Program

Tematy główne:

  • leczenie rekonstrukcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń kończyn
  • obrażenia okolicy stawu łokciowego (z wyłączeniem złamań nadkłykciowych kości ramiennej)
  • tematy wolne

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń prac, które chcieliby Państwo zaprezentować podczas Sympozjum.


Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:

Prof. Antonio Andreacchio

Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego „Buzzi” w Mediolanie

Prezydent Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (EPOS) – kadencja 2020–2021

Wykład:

Treatment of humerus fractures in children: indications and technique

 


Prof. Dmitry Popkov

Kierownik Kliniki Neuroortopedii Dziecięcej i Chorób Układowych Rosyjskiego Centrum Naukowego im. G. Ilizarowa w Kurganie

Członek EPOS, AAOS

Profesor Rosyjskiej Akademii Nauk

Wykład:

Intramedullary nailing in limb lengthening: experimental data and clinical application. Results of multi-centric prospective study