Organizatorzy

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
SPSK im. Prof. Adama Grucy w OtwockuSekcja Ortopedii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego