Opłaty

Koszt udziału w Sympozjum:

 Opłata rejestracyjna*

Płatność do 30.09.2020

Płatność od 01.10.2020 
i opłata na miejscu

Lekarz – opłata podstawowa

800 PLN 

900 PLN 

Lekarz – członek Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr**

700 PLN 

800 PLN 

Rezydent

500 PLN 

600 PLN

Rezydent – członek Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr**

400 PLN

500 PLN 

Student medycyny

250 PLN

300 PLN

Osoba towarzysząca

400 PLN 

400 PLN 

Kolacja w piątek 6.11.2020 (dla przedstawicieli firm) 

200 PLN

200 PLN

 
  
* UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

  ** Niższa opłata rejestracyjna przysługuje osobom, które opłaciły składkę członkowską
       za 2020 rok. Informacje dotyczące składek znajdą Państwo na stronie https://ppos.pl/.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych
  • udział w uroczystości otwarcia 
  • materiały konferencyjne
  • lunch oraz przerwy kawowe
  • kolacja
  • identyfikator oraz certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
  • wstęp na wystawę firm medycznych i farmaceutycznych

Opłata nie obejmuje zakwaterowania.


Opłata rejestracyjna za osobę towarzyszącą uprawnia jedynie do udziału w przerwach kawowych, lunchu oraz uroczystej kolacji.
Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów kongresowych ani certyfikatu uczestnictwa.

 

Informacje dotyczące płatności:

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Medisfera Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 60F, 02-991 Warszawa

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266

WAŻNE: Podczas dokonywania przelewu prosimy o dokładne umieszczenie imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest opłata, wraz z dopiskiem: PPOS 2020.

 

Rezygnacje:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w kongresie należy przesłać na adres organizatora: biuro@medisfera.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony
o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.