Zaproszeni wykładowcy

Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:


Prof. Dmitry Popkov

Kierownik Kliniki Neuroortopedii Dziecięcej i Chorób Układowych
Rosyjskiego Centrum Naukowego im. G. Ilizarowa w Kurganie

Członek EPOS, AAOS

Profesor Rosyjskiej Akademii Nauk

Wykład:

Intramedullary nailing in limb lengthening: experimental data and clinical application.
Results of multi-centric prospective study


Prof. Pierre Journeau

Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej, Regionalny Szpital Uniwersytecki w Nancy 

Członek EPOS, SOFCOT i SOFOP 

Wykład:

3 T elbow trauma in children: Traps, Tips and Tricks