Streszczenia

Szanowni Państwo,

wszystkie prace zostały przesłane do oceny Komitetu Naukowego.

Postaramy się, aby do końca marca Autorzy otrzymali powiadomienia o kwalifikacji prac.

Komitet OrganizacyjnyStreszczenia prac w języku polskim należy zgłaszać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.ppos2020.pl, zakładka „Wyślij streszczenie”.

Tematyka prac:

  • Temat nr 1: Leczenie rekonstrukcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń kończyn
  • Temat nr 2: Obrażenia okolicy stawu łokciowego (z wyłączeniem złamań nadkłykciowych kości)
  • Temat nr 3: Tematy wolne

Należy zaznaczyć temat Sympozjum oraz sposób prezentacji (ustna lub plakatowa). 
Prace plakatowe będą prezentowane w formie elektronicznej.

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 29 lutego 2020 roku.
Prosimy o przestrzeganie terminu.

Prace należy przesłać zgodnie z wytycznymi Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr:

Wytyczne dotyczące streszczeń prac

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego. 
Prace niespełniające powyższych wymogów, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad.

Potwierdzenie kwalifikacji pracy do prezentacji zostanie przesłane autorom do 30 marca 2020 r.

Warunkiem wygłoszenia pracy lub prezentacji w sesji plakatowej jest rejestracja udziału 
w Sympozjum oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.